top of page

NY FEMÅRSKONTRAKT MED RUSSISKE FISKESELSKAP

Henriksen Shipping Service har signert en kontrakt som sørger for plass til russiske krabbebåter i fem år fremover.

Arve Henriksen, daglig leder i Henriksen Shipping Service AS, forteller at selskapet har tegnet ny femårskontrakt med det russiske fiskekooperativet North-West Fishing Consortium. En hel del russiske firma skal dermed fortsette å leie Henriksen Shippings maritime base frem til 1. juli 2018.

For Henriksen Shipping Service er kontrakten en stor del av driftsgrunnlaget deres. - De er leietaker på basen. Vi tar oss av vedlikeholdet, og resten ordner de, sier Arve Henriksen.

Mer for andre Han påpeker samtidig at det russiske selskapenes tilstedeværelse betyr at de dermed bruker flere andre lokale firma. - Dette betyr veldig mye for mange selskap i Kirkenes. Mesteparten av virksomheten som kommer av disse båtene går til de som har med forsyning, reparasjon og annen maritim industri å gjøre. Vi samler og betaler regningene og setter det hele i system på vegne av rederiet, sier Henriksen.

Langvarig Russiske krabbebåter har ifølge Henriksen vært inne i Kirkenes-havna siden 2003. - Vi har hatt fire- og femårskontrakter med de russiske selskapene. De har for tiden elleve store fullfabrikk-krabbebåter, forteller Henriksen. - En av hovedgrunnene til at flåten vår er basert i Kirkenes er vårt langvarige forhold med Henriksen Shipping Service, skriver Alexey Zaplatin, direktør i North-West Fishing Consortium. Han skryter av behandlingen de får i Kirkenes.

Krabbebåtene er noe annerledes enn de man er vant til i norske farvann: De lagrer ikke bare levende krabbe, men koker, fryser og pakker dem. - Når de drar ut på krabbefiske, er de ute på havet hele sesongen, til midten av oktober. I mellomtiden drar transportbåter ut til dem med forsyninger. Den neste kommer til Kirkenes lørdag, og da går 6-700 paller med forsyninger ut, sier han.

Nå skal det være elleve slike krabbebåter stasjonert ved Henriksen Shipping Services kaier, selv om alle er ute på fiske nå. I tillegg er det to transportbåter. Når det ikke er krabbesesong, ligger båtene i Kirkenes for vedlikehold og lagring av utstyr.

Håvard S. Mækelæ - www.sva.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page