top of page

– VELG VESTSIDEN AV TØMMERNESET

– Når man skal fastsette hvor de maritime baseutbyggingene skal ligge, så må man tenke maritimt og ikke bare ha fokus på å løse ting på land. Maritimt er det beste alternativet å velge vestsiden av Tømmerneset, i Korsfjorden. Det sier Arve Henriksen i Henriksen Shipping.

Henriksen mener at Sør-Varanger er i ferd med å sette seg i en litt ulykkelig situasjon. – Fokuset er på å løse det som skjer på land, blant annet når det gjelder veitilknytningen til byen. Da har de sterkt undervurdert den maritime betydningen, sier Henriksen.

Vestsiden av Korsfjorden Skipsagenten har stått for over halvparten av all skipstrafikk til Kirkenes. Han vet hva kundene vil ha i diskusjonen rundt hvor de store framtidige basene og stamnett-terminal bør ligge og mener at man ikke kun må fokusere på å finne alle løsninger på land og vann samtidig. – Kommunen har fokus på veiløsningene. Jeg mener man må tenke maritimt og følge Kystverkets konklusjoner fra 2009/2010 og fram til nå. De konkluderte flere ganger med at Korsfjorden var det beste alternativet for maritim avvikling.

Henriksen har store forventninger til KVUen som vil komme i juni. Den vil konkludere hvor stamnett-terminalen skal ligge. Departementet vil komme med sin konklusjon nærmere jul. – Hør på Kystverket. Og hør på store selskap som North Sea, CCB og Stolt-Nielsen for privatfinansierte baser. Det er en grunn for at de også ønsker en etablering på vestsiden av Tømmerneset, i Korsfjorden. Vi snakker om store aktører her. Maritimt avviklingsmessig sett er ikke KILA og Leirpollen godt nok for de store tingene som vil komme i framtiden. Ikke press denne industri- og skipsaktiviteten til bynære strøk. Da får vi en situasjon som mange andre store havner har slitt med. Da unngår man press på boligarealer, som vil komme, selv om dette ikke i utgangspunktet er regulert for dette.

Maritim indrefilet Henriksen snakker om investeringer på seks-sju milliarder kroner i Sør-Varanger fram i tid. – Går man for andre løsninger, så kan hele eller store deler av disse investeringene glippe. Forhåpentligvis er ikke dette for sent. Og da må kommunen og politikerne behandle by og vann separat. De maritime behovene må ligge der investeringene vil det skal ligge. Og det er bort fra indre havn.

Hva med veiinvesteringene? – Det må de store baseaktørene som kommer hit i all hovedsak basere seg på å betale selv. Det vil jeg formidle at de alle er innstilte på. Vei fra stamnett-terminalen er greit nok. Det må staten ta. De øvrige investeringene bør aktørene finansiere selv. Vi har ingen eierinteresser i noen av de fire prosjektene som ligger på bordet, men dersom Henriksen Shipping som betydelig aktør skal utvikle seg sammen med våre globale partnere, så må det være tilgjengelig på vestsiden av Tømmerneset, i Korsfjorden. De globale aktørene så tidlig at det er her den maritime indrefileten ligger.

Henriksen mener også det er litt forvirring i ordbruken til tider. – Stamnetthavn og stamnett-terminal er ikke det samme. Havn er en oppnevnt status, terminal en fysisk etablering.

Frykt

Den engasjerte næringslivsmannen frykter det er for sent dersom man ikke lokalt kommer til enighet om lokalitet for stamnett-terminal og baseutvikling. – Det kan være smart å se til andre plasser langs kysten, der uenighet og lokaliseringsdebatt har tatt knekken på prosjekter på samme størrelse som den som er på gang her. Går det så langt, så kan man risikere et av de største politiske fadesene i nyere tid. Man kan lære av det andre har gjort feil. Kommunen har bra kontroll på vei- og veiinvesteringene. Nå er det på tide å slippe til de maritime investorene der de ønsker å etablere seg. Alt burde ideelt sett vært ferdigregulert for lenge siden, men der er vi jo ikke så det er ikke et relevant argument. Det maritime må ofte vike når det er snakk om å utløse midler på land. I dette tilfellet er det nifst å tenke på hva det kan føre til, sier Henriksen.

Tor Sandø – www.sva.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page